Hva er FRUKT?

Tenker du på epler og bananer eller trommer og teater når du hører ordet FRUKT?
Vi tenker  Friluft – Rock – Ungdom – Kultur – Teater.

FRUKT er åpne kulturtilbud for ungdom som ikke er knyttet til et enkelt hus eller område av byen Tilbudet skal fungere som møtested for ungdom med forskjellig kulturuttrykk for å inspirere til videre utvikling. Det satses spesielt på teater og rytmisk musikk, men også produksjon, film, dans, visuell kunst, redesign og utallige andre kurs, konserter og aktiviteter.

FRUKT-uka

To ganger i året arrangeres FRUKT-uka. Det skjer i skolenes høst- og vinterferie. Da møtes opp til 100 ungdommer som bor, spiser og har aktiviteter sammen fire dager i strekk. Hver enkelt deltager velger ett kurs over 20 kurstimer, men alle aktiviteter utenom kurstid er på tvers av kursvalg. FRUKT-uka er for ungdom fra 8. klasse opp til 18 år.

Foresatt til deltaker? Les mer her!

Junior-FRUKT

Rett før skoleslutt om våren arrangeres junior-FRUKT for 7.klassinger i Bodø. Dette er en miniutgave av FRUKT-uka over ei helg som en introduksjon til FRUKT-uka de får tilgang til rett etter skolestart på ungdomstrinnet.

Foresatt til deltaker? Les mer her!

Hva ønsker Bodø Kommune å oppnå med FRUKT?

Å bidra til å utvikle kulturmiljøet for ungdom i Bodø. Spesielt innenfor musikk og teater.

Å være en arena der ungdom møtes og inspireres av hverandre

Å bryte ned grenser mellom forskjellige interessefelt og inspirerer til videre samarbeid for aktiv kulturungdom.

Å gi deltagerne positive naturopplevelser som kan være med på å senere inspirere ungdommene til å bruke naturen både som inspirasjon og rekreasjon.

Å være best på ungdomsmedvirkning som metode for økt ungdoms-initiert aktivitet.

Å gi muligheter til mestring, utfoldelse og eksperimentering i tråd med Ung Kulturs filosofi.