TEKNISK PRODUKSJON FRUKT #20
DETTE KURSET ER DESSVERRE HELT FULLT ??

TEKNISK PROUDKSJON

Her får deltagerne være med på hele prosessen fra der gruppa starter med et tomt rom, og masse utstyr til hele forestillingen på søndag er gjennomført og det helle rigges ned igjen. I samarbeid med produksjonskurset skal scenerom, lyd og lys tilpasses det som produseres på de andre kursene. Etter en gjennomgang av tilgjengelig utstyr, skal alt rigges og testes. Deltagerne får en innføring i lyd- og lysteknikk, og arbeidsoppgavene fordeles. Opplegget tilpasses deltagerne underveis ut i fra kunnskap, og ønsker, men målet er at alle lærer noe nytt. Scenografi skal lyssettes, og gjennom prøver med dansere, musikere og skuespillere skal hvert enkelt nummer settes lys til.

 

Deltagere på dette kurset er også med på nedrigg etter forestillinga.

Instruktør

Audun M. Anvik

Auduns interesse for teknikk starta med å lære litt på skolen, og siden har han vært involvert i mange forskjellige arrangement.  Som musiker i flere band har han fått mye erfaring i lydproduksjon, og har ellers gjort  scenerigg for bl.a. X-rockeklubb, musikklinja, Nordland Musikkfestuke og Unge Stormen gjentatte ganger. I tillegg til mer vanlig lyssetting har Audun mye kunnskap om digitale verktøy, så her vil du få lære nye måter å benytte data og prosjektør i forestillinger.