TEATER / STORYTELLING FRUKT #20

TEATER

Teatergruppa skal denne gang jobbe med å fortelle, eller egentlig spille små historier som i utgangspunktet er hele bøker eller filmer. Hvordan kan man for eksempel velge bort så mye av en kjent historie at den kan spilles på fem minutter og likevel gi mening til publikum. Kurset tar sine deltagere gjennom en spennende prosess der de små historiene fortelles på forskjellig vis på forestillinga. Mime blir en del av kurset siden historiene først og fremst skal fortelles med bevegelse. Husk å si fra i påmeldingen om du melder deg på sammen med noen du vil være på gruppe med. Det er også veldig bra om du har en idé til hvilken historie, film, sang, karakter eller event du vil være med på å gjenfortelle.

MATHIAS ASPLUND

Mathias startet med teater i Bodø Ungdomsteater og har deltatt på mange av FRUKTs teaterkurs. Han har også vært teaterinstruktør ved flere anledninger, senest på FRUKT#19. Etter avsluttet utdanning  ved Royal Central School of Speech and Drama, er han nå bosatt i London og arbeider som skuespiller både på teaterscenen og på film