Sekretariatet knytter sammen alt som skjer. Der kan deltagere og instruktører komme for informasjon om hva som foregår, hvor og når. Sekretariatet fører lister og holder styr på at alle deltagere mottar viktige beskjeder, at alle registreres morgen og ettermiddag og at all kontaktinfo er korrekt.
Denne gruppa formidler informasjon til og fra FRUKT-teamet og oppdaterer informasjonsskjermer og sosiale medier.
Her kan du gjennom det som skjer lære det meste om hva som kreves for å få FRUKT-uka til å fungere slik at alle kursene får det de trenger, at «problemer» løses nesten før de oppstår og at alle 150 involverte har oversikt over det de har behov for å vite.
I tillegg bringes beskjeder, kaffe og frukt ut til kursene og det er tid til å rusle litt rundt med kamera eller lage en liten film om man ønsker det.

Et praktisk kurs der mye av kurstiden legges opp etter deltagernes ønsker og interesser, så si litt om hva du ser for deg at du kan bruke uka til, så setter vi sammen et sekretariat som får innblikk i FRUKTs «maskineri».

Elisabeth Isaksen

Elisabeth har fulgt FRUKT helt fra starten for ti år siden. Da som frivillig via Bodø Ungdomsteater, året etter som teaterinstruktør, og siden da i utallige posisjoner som strekker seg fra aktivitetsansvarlig med scrapping , leker og spill, kjøkkenansvarlig eller overnattingsansvarlig til koordinator for ungdom med spesielle behov.

Elisabeth er ansatt som kulturarbeider i barne- og ungdomsseksjonen ved kulturkontoret i Bodø Kommune. Ungdomsmedvirkning med fokus på oppfølging av FRUKT-teamet og Unge Stormen er Elisabeths hovedoppgave. Med  bakgrunn som sekretær og i undervisningssituasjoner er veiledning av sekretariatet, også kalt «hjertet» av FRUKT-uka, sikret.