Sekretariatet

Sekretariatet knytter sammen alt som skjer. Der kan deltagere og instruktører komme for informasjon om hva som foregår, hvor og når. Sekretariatet fører lister og holder styr på at alle deltagere mottar viktige beskjeder, at alle registreres morgen og ettermiddag og at all kontaktinfo er korrekt.
Sekretariatet formidler informasjon til og fra FRUKT-teamet og oppdaterer informasjonsskjerm og sosiale medier.

Her kan du gjennom det som skjer lære det meste om hva som kreves for å få FRUKT-uka til å fungere slik at alle kursene får det de trenger, at «problemer» løses nesten før de oppstår og at alle 100 involverte har oversikt over det de har behov for å vite. I tillegg ordnes det te/kaffe og frukt , bringes beskjeder og det er tid til å rusle litt rundt med kamera eller lage en liten film om man ønsker det.
Ikke et kurs med instruktør, men mange forskjellige arbeidsoppgaver, så si litt om hva du ser for deg at du kan bruke uka til!