ARRANGØR

Arrangør

Hvordan blir en konsert, en festival, en temakveld eller et annet arrangement til? Hvor starter man, og hvordan kommer man i mål? Dette er kurset for deg som vil lære mer om det å arrangere noe, enten det er stort eller lite. Her vil du lære mer om metoder for idéskaping og videreutvikling, promotering, booking, samarbeid og andre ting du må tenke på dersom du skal arrangere. Dere som deltar på dette kurset kan også være med å arrangere FRUKT-konserten under internasjonal uke – en ypperlig mulighet til å vise hva dere har lært.

(Kurset tilrettelegges også for ungdom som ikke har norsk som morsmål.)

INSTRUKTØR:
LINDA HUUSE JOHANSEN

Vi får besøk av en Linda Huuse Johansen fra Ungdom & Fritid, landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus i Norge. Hun har vært med å skrive boka «Med Ungdom Som Ressurs» og har lang erfaring innenfor arrangøropplæring. Sammen med Elisabeth Isaksen fra Ung Kultur får du et praktisk kurs i hvordan du skal planlegge og gjennomføre et arrangement!