FORMING / SCENOGRAFI FRUKT #20
DETTE KURSET ER DESSVERRE HELT FULLT

FORMING / SCENOGRAFI

Dette er et ganske åpent kurs for kreative ungdommer. I samarbeid med produksjonskurset skal gymsalen dekoreres og på den måten gjøres om til et forestillingslokale der alt av dekorasjoner og scenografi produseres i løpet av uka. Hvilke teknikker og materialer som brukes vil være avhengige av de idéene som dukker opp underveis i prosessen. Det blir noen større felles-prosjekter, men også ting som kan tas med hjem og brukes til dekorasjon hjemme eller på andre arrangement.

Instruktøren vil gjerne at du sier litt om hvilke formings-ting du liker å holde på med, og hva du har gjort før. Har du symaskin eller annet utstyr du foretrekker å bruke, kan du ta det med deg om du vil.

SVETLANA WILLIAMS

Svetlana har lang erfaring med forming i mange varianter. Hun har tidligere jobbet med produksjon av teaterkostymer, og syr fremdeles klær,  gjerne som redesign. På FRUKT har hun hatt flere forskjellige kurs innen forming, med symaskiner, formingsteknikker, papirarbeid og redesign av både ting og klær. Svetlana har jobbet mange år på kulturhuset Gimle, og er nå ansatt i barne- og ungdomsseksjonen som leder for Basis.