Foresatt til Junior-FRUKT deltaker

Junior-FRUKT 2021 har ikke overnatting grunnet Covid-19 smittevern.
Vi følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger ift smittevern på kurs, aktiviteter, måltider osv.

Ansatte i Ung Kultur som til vanlig er å finne på Kulturhuset Gimle/Svømmehallen, Hunstad Kultursenter, Tverlandet Fritidssenter/KAKTUS og Saltstraumen fritidssenter arbeider på FRUKT-helga slik at det er ungdomsarbeidere på jobb hele tiden i tillegg til undoms-arrangørene kalt FRUKT-team og FRUKT-squad.

Deltageravgiften på kr 300,- dekker workshop, alle aktiviteter, turen, mat og alt nødvendig. Lommepenger går kun til «ettermiddagskiosken» evt shopping, kafè etc. utenom det felles opplegget.

Det kommer faktura i posten på deltageravgiften. Dersom påmelding er bekreftet er den bindende og faktura må betales.

Utstyr til det kurset de har valgt spesifiseres i kursteksten dersom det kreves medbrakt utstyr. I tillegg må alle deltagere ha med seg varme klær til frilufts-delen som alltid er obligatorisk for alle.

Det legges stor vekt på å tilby mat med god kvalitet og som tilpasses alle allergier og andre behov for tilrettelegging. Husk å si ifra om dette i påmelding. Det legges vekt på god tid og hyggelige måltider. Frukt, kaffe og te er tilgjengelig stort sett hele dagen. Ved ankomst er det wasa-påsmurt og yoghurt til dem som ønsker det.

Deltagere med spesielle behov må gjøre oppmerksom på dette i påmelding. Dersom tilrettelegging ønskes for at ungdom skal kunne delta på workshop innenfor sitt interessefelt, gjøres det så godt som mulig. Kanskje er det behov for et sted å trekke seg tilbake innimellom, eller en voksen kontaktperson å spørre om råd underveis.

Husk nøyaktig info om foresattes tlf og mail i påmelding så vi får tak i dere om det trengs!