Svømmehallen Kulturfabrikk

Svømmehallen Kulturfabrikk

I Svømmehallen Kulturfabrikk har barn og unge tilgang til profesjonelle fasiliteter for produksjon av kunst og kultur, både som utøvere, arrangører og publikum.

Kulturfabrikken ligger i 3. etasje i den gamle Svømmehallen i Rensåsparken. Her finner du øverom for musikk, Beatlaben studio, rom for preproduksjon, kultursal, utstyr for medie- og filmproduksjon og møterom.